Reklamační řád

Jestliže zboží, které jste od nás obdrželi, je poškozené či nefunkční, postupujte dle tohoto reklamačního řádu. Vrácení zboží z důvodu odstoupení od smlouvy je popsáno v obchodních podmínkách. Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady.

Postup reklamace:

  1. V případě reklamace můžete zvolit dvě možnosti, postupujte dle popisu níže: Zašlete výrobek na adresu -  Man Revolution, s.r.o, Ventúrska 269/1, 811 01 Bratislava. Přeprava je hrazena stranou prodávajícího. Jakmile budete vědět kdy a kde zásilku budeme moci vyzvednout, kontaktujte nás. Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit. 

  2. Ihned po obdržení zboží obdržíte reklamační protokol

  3. Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození.

  4. Vadné nebo poškozené zboží bude vyměněno nebo bude vrácena kupní cena.

  5. Ke zboží musí být přiloženy veškeré listiny, které nakupující se zbožím obdržel, tedy například paragon, záruční list a jiné.

  6. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

  7. Zboží je z hygienických důvodů k reklamaci přijato pouze řádně vyčištěné.

  8. Pokud výrobce poskytuje záruku delší, je uvedena u zboží v katalogu.

  9. U zamítnutých reklamací mohou být účtovány náklady na reklamační řízení a manipulační poplatky.

  10. O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem, případně SMS. Stejně jako při dodání objednávky budete informováni o expedici balíku a termínu doručení.